Domu » Informace a Novinky » Povrchová úprava šperků a komponentů

Povrchová úprava šperků a komponentů

Produkty pro povrchové úpravy

 

S ohledem na nově zařazené produkty sloužící pro úpravu povrchů šperků i komponentů z nerezové oceli, bychom Vám v tomto článku rádi přiblížili některé produkty hromadného omílání a poznatky z tohoto světa 😉

Budeme samozřejmě rádi, pokud se svou diskuzí s námi podělíte o své vlastní zkušenosti či názory.

 

Ruční leštění a broušení

V našem sortimentu naleznete brusné i leštící pasty, tělíska pro broušení, i filcová a látková tělíska určená pro jemné leštění.

Při použití se pasta přitlačí na rotující látkový kotouč nebo kartáč. Vzniklým teplem se tuková složka nataví a pasta se tak nanese na povrch kotouče. Tím je kotouč připraven k leštění.

Hromadné omílání

Pro broušení a leštění drobných nebo tvarově složitých výrobků je výhodné aplikovat hromadnou technologii omílání. Tato mechanická úprava spočívá v působení omílacích médií, tj. omílacích tělísek na povrch předmětů. Z omílacích brusných tělísek, které se v ČR vyrábí, se nejvíce rozšířily typy St – 2, St – 2/36 a St – 3 ve tvarech válečků, trojhranů a hvězdic.

Pro leštění se obvykle užívá ocelových kuliček, ale i keramická – porcelánová tělíska spolu s vhodným omílacím přípravkem se hodí k leštění povrchu.

K větší intenzitě omílání, případně jeho modifikaci na odmaštění, odokujování, odbřitování, zaoblování hran, odrezování, pasivaci a další, slouží přípravky, které ve vodném roztoku odmašťují povrch předmětů, převádějí částečky omletého materiálu do suspenze, čistí povrch omílaných předmětů a tělísek, změkčují vodu a chrání materiál před korozí během omílání.

Nejrozšířenější je rotační omílání v bubnech s použitím nejrůznějších omílacích médií, které v bubnech působí tlakově a otěrově. Vibrační omílání ve vanových nebo kruhových žlabech či spiratronech mimo jiné umožňuje vizuální kontrolu během procesu a je vhodné jak pro drobné díly, tak i pro těžší a tvarově složitější předměty.

 

Zařízení

Používají se běžně dodávané zařízení pro bubnové i vibrační omílání za podmínek doporučených jejich výrobcem.

 

Náš sortiment přípravků vhodných pro nerezovou ocel

Pragopol 807 – Kapalný koncentrát určený pro sdruženou operaci odmašťování a leštění v omílacích strojích. Více info ZDE

Pragopol 520 – Omílací přípravek s určením pro brousící operace a zaoblování hran. Více info ZDE

Pragopol OB 32 – Práškový omílací přípravek s tříštivým brusivem. Více info ZDE

Pragopol OB 33 – Stejně jako u předchozího přípravku jde o práškový omílací přípravek s tříštivým brusivem, jen pragopol OB 33 navíc obsahuje komplexotvorné látky, které urychlují rozpouštění oxidů železa (okují) i v neutrálním prostředí. Více info ZDE

Pragopol Leštící sůl Universal – Práškový leštící a omílací prostředek pro hromadné leštění. Více info ZDE

 

Příprava omílacího roztoku a způsob dávkování

Omílací roztok se připravuje v zásobní nádrži, do které se napustí cca poloviční množství vody z celkového objemu lázně a za míchání se rozpustí nebo přilije příslušné množství vybraného přípravku. Po dokonalém rozpuštění se doplní zbývající část objemu vodou.

V některých případech se používá omílací přípravek jednorázově a to zejména při bubnovém omílání, kdy je možné dávkovat omílací přípravky přímo jako součást vsázky.

 

Likvidace odpadních vod

Oplachové vody a koncentráty se po oddělení pevných částic (obrus) zpracovávají v neutralizačních stanicích. Pokud se přípravky Pragopol používají pro omílání zamaštěných součástí, obsahují oplachové vody a koncentráty mastné látky (tuky, oleje apod.) v tomto případě je nutné je dále zneškodňovat technologiemi používanými pro likvidaci odpadních vod s obsahem ropných látek (separace neemulgovaných mastných látek, deemulgace atd.). V případě, že nejsou oplachové vody a koncentráty znečištěny mastnými látkami (oleji, tuky, mazivy apod.), zpracovávají se odpadní vody spolu s ostatními alkalicko-kyselými vodami na ČOV. Současně je nutné respektovat veškeré platné předpisy a Kanalizační řád.

 

Bezpečnost a hygiena práce

Informace o klasifikaci použité chemické látky nebo směsi dle platného chemického zákona včetně pokynů první pomoci, předepsaných ochranných pomůckách, fyzikálních a chemických vlastnostech, toxikologické a ekologické informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu / listech k výše uvedené chemické látce či směsi. Při práci s pevnými přípravky, koncentráty a pracovními lázněmi je nutné dodržovat všechny předpisy pro práci s chemickými látkami. Při manipulaci s koncentrovanými roztoky je třeba dbát na ochranu sliznic a očí a chránit pokožku rukou ochrannými rukavicemi, používat ochrannou obuv a gumovou zástěru. Dojde-li k přímému styku chemikálie s pokožkou, je nutné provést důkladný oplach proudem vody. Při práci se nesmí jíst, pít a kouřit.

O J+J Style s.r.o.

J+J Style s.r.o.
Zakladatel magazínu blog.chirurgickaocel.com Prodejce šperků a komponentů z chirurgické a nerezové oceli.

Check Also

Nově šperky s Garancí kvality

Garance Kvality S potěšením jsme publikovali novou kolekci šperků značky Foxette a nově s ní …

Napsat komentář